فانوس

احساسات یک شیعه..

فانوس

احساسات یک شیعه..

۴ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

فانوس دل 3:

                                         باید لــباس نــوکـری ام را درآورم

                                         

                                         پیراهن سیاه خداحافظ ای رفیق   

  


فانوس دل 3:

بی شک گناه دامنمان را گرفته بود...

ابن شهر پرگناه اگر هیئتی نداشت...


8b97eb2cef0d2da42cb7cbbed7d8339d-425.jpg

فانوس دل2:

نمی رود بــه خدا جای ِ دور جان ِ شــمـآ


اگـــر براتـــــــ حرم را بــه نوکری بدهید...


//bayanbox.ir/id/1541455789836212595?view


فانوس دل(1)

من حسرت پرواز ندارم به دل آقا


                      بگذار بیایم حـَرمت پای ِ پیاده ...


1373909328887880_large.jpg